he

ביטוח נכות

ביטוח נכות הוא ביטוח אובדן כושר עבודה, שמהווה רכיב חשוב בקרן הפנסיה. המטרה של ביטוח נכות היא להבטיח שבמקרה בו אדם מאבד לחלוטין את חוסר היכולת שלו לעבוד עקב תאונה, מחלה או כל אירוע אחר שמשבית אותו – הוא יוכל לקבל קצבת נכות חודשית (בגובה של עד 75% ממשכורתו) ולהמשיך להתפרנס. ביטוח נכות בקרן פנסיה מבדיל בין היכולת של אדם לחזור לעבודתו ובין היכולת שלו להתפרנס באופן כללי, כלומר אדם שלא יכול לחזור לעבוד במקצוע שלו, אבל כן יכול לעבוד בעבודה אחרת, עלול לא לקבל את קצבת הנכות. לעומת זאת ביטוח אובדן כושר עבודה שעושים באופן פרטי או דרך ביטוח מנהלים ישולם במקרה הצורך, גם אם העמית כן יכול לעבוד בכל עבודה אך לא יכול לחזור לעבודתו הקודמת.

בכל מסלול פנסיה יש משקל שונה לרכיב ביטוח נכות, ולכן חשוב מאוד לבדוק מה הזכויות שלכם בתרחיש בו אתם מאבדים את היכולת שלכם לעבוד. חיסכון פנסיוני בקופת גמל אינו כולל רכיב של ביטוח נכות.

איך עושים ביטוח נכות

הרכיב של ביטוח נכות בפנסיה מופרש אוטומטית בחלק של המעסיק – 12.5% מתוך 18% מגובה המשכורת, שמהווה את הסכום המשולם לפנסיה. המשמעות של זה היא שלא ניתן לעשות ביטוח נכות בפנסיה בנפרד.

לעומת זאת, אם רוצים להצטרף לביטוח אובדן כושר עבודה פרטי, זה פשוט למדי, וניתן לעשות זאת דרך פנייה לחברת ביטוח או דרך סוכן ביטוח.

ביטוח נכות פרטי לא מתנגש עם ביטוח נכות פנסיוני – במקרה הצורך ניתן להפעיל את שני הביטוחים ולקבל קצבה כפולה. לא כל אובדן כושר עבודה הוא מלא, ויש גם מקרים של תשלום קצבת נכות חלקית.

מי יכול לעשות ביטוח נכות

כל אדם עם אזרחות ישראלית שמלאו לו 18 ואינו בגיל הפרישה, יכול להצטרף לביטוח נכות. חלק מחברותה ביטוח מאפשרות להצטרף עד גיל 60.

מה כולל הביטוח הזה

ביטוח נכות כולל סעיפים המדגימים בפירוט כמה יקבל אדם בכל מקרה של תאונה, מחלה או פגיעה. לדוגמא, חלק מחברות הביטוח ישלמו במקרה של עיוורון 100% פיצוי, ואילו במקרה של חירשות – 40% פיצוי. לכל פציעה או מחלה יש אחוזי נכות שישולמו במקרה הצורך, כולל מענה גם במקרה של אובדן כושר עבודה חלקי, למשל פציעה בינונית או לקות שמוגדרת כמזכה בסכום פיצוי חלקי.

בנוסף, הביטוח כולל רכיב שמפצה את בני הזוג ואת הילדים של העמית שאיבד את כושר העבודה שלו, אם הם עונים על הקריטריונים הבאים:

אם בן הזוג מרוויח פחות מ- 6,766 ש"ח ברוטו בחודש, ואינו מקבל קצבה כלשהי, ואם הילדים מתחת לגיל 18 או שהם משרתים בצבא ש שירות לאומי והם מתחת לגיל 24.

  נשארו לכם שאלות?
  אנחנו מוכנים לענות על הכל!
  קטרינה דורום
  מומחית ביטוח
  שאלות נפוצות
  השאלות הפופולריות ביותר בנושא ביטוח בישראל
  ?כמה עולה ביטוח נכות

  רכיב ביטוח נכות בפנסיה מורכב ממספר גורמים – המסלול בו בחר העמית, ומצבו הבריאותי / גילו, וכמובן גובה המשכורת שלו. לכן מחיר ביטוח נכות אינו סכום קבוע וזהה לכולם. אם עושים ביטוח פרטי לאובדן כושר עבודה, המחיר יהיה תלוי בגובה הפוליסה ובמצבו הבריאותי של העמית, אורח חייו ועוד.

  ?אפשר לעשות ביטוח נכות אונליין

  ניתן לעשות ביטוח פרטי לאובדן כושר עבודה ישירות באונליין, אך מומלץ להיעזר בסוכן ביטוח.

  ?מדוע צריך למלא הצהרת בריאות לפני שמצטרפים לביטוח נכות

  הצהרת בריאות מייצרת לחברת הביטוח מסד נתונים שבעזרתו הם יכולים לחשב את תשלום הפרמייה שלכם, בהתאם לסיכון שלכם להזדקק לביטוח.

  ?האם ביטוח נכות פרטי משלם פיצוי גם במקרה של אובדן כושר עבודה חלקי

  ביטוח פרטי עבור אובדן כושר עבודה אכן משלם פיצוי גם במקרה שהעמית יכול לעבוד, אך לא יכול לעבוד ספציפית במקום עבודתו הקודם.